Diagnoza

Pierwsza sesja EEG Biofeedback poświęcona jest diagnozie, która jest niezbędna do określenia parametrów treningu. Na samym początku przeprowadzę diagnozę subiektywną polegającą na wypełnieniu kwestionariusza przez klienta. Pytania mają na celu wyróżnienie tych obszarów mózgu nad którymi prawdopodobnie należy pracować.

Następnie przejdziemy do diagnozy obiektywnej, czyli do tzw. testu komputerowego. Składa się on z trzech, krótkich prób przy oczach zamkniętych, oczach otwartych i podczas wykonywanie zadania (np. krótkie obliczenia, czytanie tekstu i odpowiadanie na pytania po zakończeniu). Każdy pomiar trwa 60 sekund u dorosłych i 15-30 sekund u dzieci. Podczas tych prób powstaje zapis bioelektryczny stanu aktywności mózgu. Po około 10-15 treningach wykonamy powtórny zapis, aby kontrolować zmiany i obserwować zmiany w zapisie. Pozwoli nam to ocenić czy terapia idzie w dobrym kierunku czy potrzebna jest modyfikacja programu treningu.

Na podstawie kwestionariusza i diagnozy komputerowej ustalimy indywidualny protokół treningowy. Po zakończeniu całego cyklu (tj. 30 sesji) ponownie wykonujemy pomiar, który porównany z pierwszą próbą.

Badania pokazują, że utrzymywane są długotrwałe rezultaty terapii. Aby utrwalić osiągnięcia wykonujemy 10 dodatkowych sesji odbywających się raz w tygodniu. Dzięki czemu pozytywne efekty utrzymują się nawet na kilka lat.