Kiedy widoczne są efekty?

Najczęściej pierwsze efekty pracy widoczne są po około 12-14 sesjach. Ważne jest, aby treningi odbywały się minimum 2 razy w tygodniu. Najlepsze i najszybsze efekty osiąga się trenując 3 razy w tygodniu w pierwszym cyklu.  Sesje np. 1 raz w tygodniu i rzadziej wiążą się z dłuższym oczekiwaniem na rezultaty terapii. Liczba ta oczywiście możne nieco się różnić. Wszystko zależy od indywidualnej krzywej uczenia się oraz aktualnego stanu psychicznego klienta. Po 14 sesjach pojawią się pierwsza zauważalne efekty takie jak poprawa jakości snu, regulacja rytmów dobowych, wyciszenie, mniejsze bóle głowy. Po każdej sesji (do 2 godz.) mogą występować krótkotrwałe zmiany takie jak wyciszenie, zaśnięcie, ożywienie w zależności od treningu. W terapii EEG Biofeedback ważna jest systematyczność.
W przypadku poprawy koncentracji i pamięci np. przed egzaminem zaleca się mniej więcej 15-20 spotkań. W przypadku konkretnych zaburzeń treningi muszą trwać dłużej – 30-40 sesji (autyzm, ADHD), a nawet 80-100 sesji (epilepsja, afazja, uzależnienia itp.). Częstotliwość zależy od problemu z jakim zgłasza się pacjent.

Warto wiedzieć, że terapia EEG Biofeedback nie wyleczy całkowicie zaburzeń rozwojowych, może jednie poprawić funkcjonowanie klienta.