Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy adresowaną do osób zdrowych, którzy znaleźli się w kryzysie lub borykają się z innymi trudnościami. Poradnictwo zajmuje się aktualnymi problemami klienta.

Kryzysy rozwojowe są naturalnymi zdarzeniami w życiu każdego człowieka. Często sami radzimy sobie z nimi lub z niewielkim wsparciem otoczenia. Niestety czasami przychodzą trudności z którymi ciężko sobie poradzić i potrzebne jest wsparcie psychologa.

Poradnictwo zakłada partnerstwo we współpracy. Klient jest ekspertem od własnych doświadczeń, przeżyć, a psycholog jest znawcą od funkcjonowania ludzkiej psychiki. Poradnictwo odbywa się w formie kilku 50-minutowych spotkań. Celem poradnictwa jest identyfikacja problemu, nazwanie go i znalezienie sposobów jego rozwiązania.

Poradnictwo psychologiczne można podzielić na cztery fazy:

  • diagnoza, czyli identyfikacja problemu z którą boryka się klient,
  • określenie trudności, które przeszkadzają w rozwiązaniu problemu, rozpoznanie czynników potrzebnych do dokonania zmian,
  • szukanie nowych sposobów rozwiązania problemu oraz opracowanie planu pracy,
  • wzmocnienie klienta, aby trwale realizował wypracowane sposoby radzenia sobie z trudnością.

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa?

Poradnictwo psychologiczne jest idealnym wsparciem w momentach zmiany, przełomowych zdarzeniach z naszego życia, kiedy czujemy, że sytuacja zaczyna nas przerastać. Z pewnością spotkania z psychologiem pomogą nam się uporać z pracą i życiem zawodowym, z osobistymi kryzysami, konfliktami z osobami z otoczenia. Poradnictwo to nie tylko opracowanie planu pomocy, ale także udzielanie wsparcia, praca nad motywacją klienta np. do podjęcia leczenia czy terapii psychologicznej.

Warto wiedzieć, że poradnictwo psychologiczne nie jest psychoterapią. Porad psychologicznych udzielać może psycholog, który ukończył 5-letnie magisterskie studia psychologiczne oraz odbył staż zawodowy. Porady udzielne są zgodnie z Kodeksem etycznym zawodu psychologa. Z kolei psychoterapię może prowadzić osoba, która przeszła cały cykl szkolenia terapeutycznego. W przeciwieństwie do psychoterapii poradnictwo nastawione jest na rozwiązanie konkretnego problemu w krótkim czasie (tj. kilka spotkań).

Więcej na temat mojego doświadczenia w pracy znajdziesz w zakładce o mnie.