Terapia traumy

Specjalizuję się w leczeniu traumy i PTSD. Moim celem jest stworzenie bezpiecznego miejsca dla osób w kryzysie i po traumatycznych zdarzeniach. Zajmuję się rozpoznawaniem doświadczeń traumatycznych, ich objawów oraz skutków w postaci autoagresji, zaburzeń psychosomatycznych i innych. Pracujemy na poziomie emocjonalnym, poznawczym i somatycznym, ponieważ tylko całościowe podejście pozwoli wypracować długofalowe rozwiązania. W swojej pracy wykorzystuję metody terapeutyczne, które są zalecane przez WHO do pracy z osobami z doświadczeniem traumy, tj.

 • EMDR,
 • Przedłużona ekspozycja,
 • Przetwarzanie poznawcze,
 • Terapia eklektyczna,
 • Ekspozycyjna terapia narracyjna.

Czym jest trauma?

W psychologii i psychiatrii trauma rozumiana jest jako nagły uraz psychiczny, który powstał w wyniku gwałtownych przeżyć. Zdarzenia traumatyczne to sytuacje związane z zagrożeniem życia lub fizycznej integralności np. podczas katastrof naturalnych, przemocy, wypadków komunikacyjnych. Trauma ma miejsce także, kiedy sami jesteśmy świadkiem powyższych wydarzeń. Kiedy opiekun zaniedbuje potrzeby emocjonalne i fizjologiczne dziecka, możemy mówić o traumie rozwojowej. W tym przypadku nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, ale zaniedbania dziecka zagrażają jego integralności psychicznej.

Czym tak naprawdę jest doświadczenie traumatyczne?


Objawy traumy

Objawami traumy i PTSD może być poczucie bezradności, zdezorientowanie oraz braku kontroli. Niekiedy człowiek jest chronicznie wyczerpany, ma koszmary senne, a także towarzyszą mu natrętne myśli związane z traumatycznym wydarzeniem. Kolejnym objawem traumy może być niekontrolowane pobudzenia oraz przesadzone reakcje przestrachu. W takich sytuacjach człowiek jest nadmiernie czujny i ostrożny. Unikanie ludzi, sytuacji i miejsc przypominających o zdarzeniu uniemożliwia przetworzenie doświadczenia traumatycznego.

Zespół stresu pourazowego (PTSD) – objawy


Dla kogo przeznaczona jest terapia traumy?

Jako psychotraumatolog prowadzę terapię oraz udzielam wsparcia psychologicznego po nagłych zdarzeniach takie jak np.

 • katastrofy naturalne (powódź, pożar, trzęsienie ziemi),
 • wypadki komunikacyjne, lotnicze,
 • przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna,
 • poważna choroba, operacja, inwazyjne zabiegi medyczne,
 • zaniedbanie emocjonalne i fizyczne,
 • ataki terrorystyczne, obecność na wojnie,
 • napaść, poważne obrażenia ciała,
 • niespodziewana śmierć bliskiej osoby,
 • bycie świadkiem, kiedy inni doznają doświadczeń traumatycznych.
 • i inne.


Cele terapii traumy

Celem terapii traumy jest poradzenie sobie z przytłaczającymi emocjami i myślami, które są związane z trudnym doświadczeniem. Wspólnie z klientem wypracujemy sposoby odzyskania kontroli nad życiem oraz nauki samoregulacji emocji. Z pewnością regularna praca nad sobą pozwoli zniwelować uciążliwe objawy napięcia i lęku. Spokojnie i z wyczuciem przywrócimy  życie na właściwe tory. Trauma zostanie wpisana w narrację życia. Nadamy jej sens, ale pozwolimy, aby została w przeszłości. Niekiedy zmierzenie się z traumą powoduje przewartościowanie dotychczasowego życia. W niektórych przypadkach dojdzie do wzrostu potraumatycznego. Człowiek bardziej doceni, to co ma, stanie się mniej surowy dla siebie oraz będzie więcej czerpał z życia.

Zapraszam na moje social media, na których znajdziesz treści psychoedukacyjne!