Terapia EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing tłum. desensytyzacja i przetwarzanie za pomocą ruchu gałek ocznych) to naukowo potwierdzona metoda terapeutyczna, która jest rekomendowana przez WHO do leczenia traumy, PTSD i złożonego PTSD. Jest skuteczna także w szeroko pojętych zaburzeniach lękowych i zaburzeniach nastroju. EMDR uwzględnia zarówno część emocjonalną, poznawczą, jak i skupia się na kontakcie z własnym ciałem.

 

Na czym polega terapia EMDR?

Informacja związana z traumatycznym doświadczeniem, nie zawsze jest całkowicie przetworzona. Początkowe odczucie będzie przechowywane w takie formie, jak to miało miejsce na początku, czyli wraz ze zniekształconymi myślami lub percepcją. Warto wspomnieć, że EMDR nie wymaga szczegółowego opowiadania o zdarzeniu, co może przynieść ulgę osobom, które wstydzą się tego, co przeżyły.

 

Bilateralna stymulacja obu półkul mózgowych równocześnie wykorzystuje: wyobrażenie najgorszego obrazu zdarzenia, negatywne przekonanie na swój temat, przeszkadzające emocje, odczucia z ciała + bilateralną stymulację wzrokową, która poprawia komunikację pomiędzy prawą a lewą półkulą. W efekcie umożliwia dotarcie do śladów pamięciowych traumy, które przyczyniły się do rozwinięcia zaburzenia, a także pozwala na ich przetworzenie.

 

Można powiedzieć, że klient po przetworzeniu zobaczy wspomnienia jako odległe, zmodyfikuje oceny o sobie samym, włączy emocje adekwatne do sytuacji oraz wyeliminuje niepokojące doznania fizyczne. Dążymy do tego, aby klient poczuł, że wydarzenie jest częścią przeszłości, a jej treść zintegrowana z bardziej dojrzałą perspektywą.

 

Fazy terapii EMDR

Pierwsza faza terapii obejmuje wywiad psychologiczny, czyli zebranie informacji na temat historii pacjenta i jego bieżącej sytuacji. Uzgadniamy cele terapeutyczne oraz wybieramy doświadczenie, nad którymi będziemy pracować. Ważne jest, aby zidentyfikować przeszłe wspomnienia, przyczyniające się do obecnej trudności. Określamy również bodźce wyzwalające, które nasilają zaburzenie.

 

W drugiej fazie skupiamy się na przygotowaniu klienta do przetwarzania zdarzenia traumatycznego. Obejmuje ona świadomą zgodę, zapoznania się z metodą EMDR, aspekty techniczne (sposób ustawienia krzeseł, odległość, wybór stymulacji wzrokowej/dotykowej). Bardzo ważnym aspektem jest psychoedukacja i nauczenie się technik obniżania lęku oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

 

W kolejnych fazach przechodzimy do wybrania negatywnego przekonania na swój temat, oczekiwanego pozytywnego przekonania oraz lokalizacji odczuć płynących z ciała, a rozpocząć desensytyzację. 

 

Przetwarzanie możemy porównać do pędzącego pociągu. Na każdym przystanku „wysiada” część materiału negatywnego i „wsiadają” nowe pozytywne skojarzenia.

 

Następnie wracamy do pierwotnego targetu i sprawdzamy, czy wszystkie kanały zostały w pełni przetworzone. Weryfikujemy ważność pozytywnego przekonania. Kolejnym krokiem jest zobaczenie, czy w ciele pojawiają się jakieś odczucia. Jeśli tak, to wprowadzamy dodatkową bilateralną stymulację. Jeśli nie, przetwarzanie możemy uznać za skończone. Następnie przechodzimy do wyboru kolejnego celu lub kończymy terapię.

 

Na pewno warto podkreślić, że cały proces odbywa się w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach. Dążymy do tego, aby traumę “zostawić w przeszłości”, zapisać ją w swojej autobiograficznej pamięci i z nadzieją spojrzeć w przyszłość. W przypadku ofiar pojedynczych traum już pierwsze 3-6 sesji pozwalają zauważyć poprawę w funkcjonowaniu.

 

Dla kogo przeznaczone jest terapia EMDR?

Leczenie EMDR doskonale sprawdzi się w przypadku taki zdarzeń jak np.

  • wypadki komunikacyjne,
  • katastrofy naturalne,
  • ataki terrorystyczne,
  • napaść, gwałt,
  • niespodziewana śmierć bliskiej osoby,
  • zaniedbanie emocjonalne i fizyczne,
  • i inne.

Ponadto znajduje zastosowanie w długotrwałej ekspozycji na sytuacje traumatyczne tj. długotrwała przemoc psychiczna, wykorzystywanie seksualne, bulling, wojna.

Zapraszam na moje social media, na których znajdziesz treści psychoedukacyjne!